Zatrzymana karta w bankomacie

Zatrzymanie karty w bankomacie może nastąpić w przypadku:

  • trzykrotnego błędnego wprowadzenia numeru PIN w ciągu 24h,
  • nie odebrania karty po upływie 30 sekund od dokonania transakcji,
  • błędu technicznego bankomatu,
  • zastrzeżenia lub zablokowania karty,
  • upływu termin ważności karty.

W przypadku zatrzymania karty przez bankomat, należy odczekać ok. 5 minut, żeby upewnić się, czy urządzenie nie wyda karty. Zatrzymanie karty należy niezwłocznie zgłosić do Banku w godzinach jego pracy. Poza godzinami pracy Banku, fakt ten należy zgłosić na infolinię, celem zastrzeżenia lub czasowego zablokowania karty.