Zastrzeżenia prawne

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej informuje, że zawartość niniejszej witryny internetowej, a także serwisów z nią zlinkowanych nie stanowi wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych świadczonych użytkownikom witryny internetowej. Zawartość ta ma jedynie charakter informacyjny i Bank zastrzega sobie prawo jej zmian w całości lub części w każdym czasie.

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, rzetelność oraz kompletność przedstawionych informacji w niniejszej witrynie oraz serwisach z nią zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik bankowej witryny internetowej.

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej.

Użytkownik witryny internetowej przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet mogą być narażone na ingerencje osób trzecich  i nie posiadają charakteru poufnego.

Wszelkie prawa do całej zawartości witryny internetowej są zastrzeżone. Powyższe zastrzeżenia prawne nie dotyczą korzystania z usług bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w  Suchej Beskidzkiej.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.