Program TalentowiSKO

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS rozpoczynają III edycję Programu TalentowiSKO, nowej odsłony Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonych w bankach spółdzielczych od pokoleń, skierowanej do uczniów wszystkich poziomów szkół (podstawowych, gimnazjalnych, średnich).

Program TalentowiSKO zorientowany jest na rozwijanie przedsiębiorczych postaw i kreowanie umiejętności radzenia sobie w życiu. W tym celu opracowane zostały scenariusze lekcji, które kształcą sprawności dyskusji, przekonywania do swoich racji, uczą oszczędzania, zarabiania pieniędzy i uczestniczenia w planowaniu wydatków, wspierają ruch SKO.

Baza materiałów dostępna jest dla szkół na stronie www.talentowisko.pl. Platforma udostępnia także inspirujące ciekawostki dla dzieci i młodzieży, moduł do prowadzenia szkolnego bloga oraz służy komunikowaniu się uczestników Programu. 30 września 2015r. wystartują także konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, w których przewidziano atrakcyjne nagrody.

Program TalentowiSKO jest dodatkowo szansą dla szkół do rozszerzenia edukacji, szczególnie w rejonach gdzie dostęp do zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony. Uczniom zaś daje możliwość lepszego przygotowania się do testów, egzaminów, konkursów i olimpiad. Zadania proponowane w nowej edycji Programu TalentowiSKO są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i wspierają ministerialny program nauczania w zakresie nabywania praktycznych umiejętności, gdyż wyrastają z rzeczywistości, w której obraca się każde dziecko i każdy młody człowiek.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do Programu, zapraszamy do kontaktu z naszym Bankiem pod nr tel.: 33 874 50 00.

 

talentowisko