Płatności zagraniczne

  • Zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA.
  • Przelew SEPA należy złożyć na druku dostępnym w Banku, który dokona następnie przewalutowania według aktualnego kursu sprzedaży walut.
  • Aby przelew został zrealizowany jako przelew SEPA - przelew taki musi spełnić następujące warunki: m.in. walutą transakcji jest EUR, zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT.
  • Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie niestandardowym tj. przyspieszonym w walutach: EUR, USD i GBP oraz w trybie pilnym w walutach: EUR, USD, GBP i PLN.

  Wykaz banków SEPA dostępny na stronie www.bankbps.pl

  Zalety przelewu SEPA:

  • szybkość przekazu,
  • zlecenia w trybie niestandardowym tj. przyspieszonym w walutach: EUR, USD i GBP oraz w trybie pilnym w walutach: EUR, USD, GBP i PLN.
  • bezpieczeństwo realizacji przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO,
  • indywidualne negocjowanie kursów walut od określonej kwoty.
  • To przelew zagraniczny w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich realizowany na zlecenie Klientów prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej, wykonujących rozliczenia w walutach obcych.
  • Przelew regulowany,  należy złożyć na druku dostępnym w Banku, który następnie dokona przewalutowania według aktualnego kursu sprzedaży walut. 

  Zalety polecenia wypłaty:

  • szybkość przekazu,
  • zlecenia w trybie niestandardowym tj. przyspieszonym w walutach: EUR, USD i GBP oraz w trybie pilnym w walutach: EUR, USD, GBP i PLN,
  • bezpieczeństwo realizacji przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO, indywidualne negocjowanie kursów walut od określonej kwoty.
 • Kod SWIFT/BIC kod dla Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej: POLUPLPR

  • światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych. Polska nazwa SWIFT posiada swój międzynarodowy odpowiednik BIC.
  • kody składają się najczęściej z 8 znaków zawierających cyfry i liczby. Każdy bank na świecie posiada swój indywidualny i niepowtarzalny kod SWIFT będący jego identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  W celu wykonania przelewu do Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej należy podać następujące informacje:

  • konto bankowe – Numer IBAN dla Klientów Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej składa się z 26-cyfrowego Numeru Rachunku Bankowego poprzedzonego kodem kraju tj. PL,
  • prawidłowe dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy) adresata przelewu. Jest to niezwykle ważne, gdyż niektóre banki zagraniczne wstrzymują przelew, jeśli dane podane nie zgadzają się z danymi
  • właściciela rachunku,
  • dokładny adres adresata wpłaty,
  • międzynarodowy kod BIC – SWIFT identyfikujący bank odbiorcy przelewu,
  • nazwę i adres banku odbiorcy.
 • Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej jest uczestnikiem międzynarodowych przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem Systemu SAMI SWOI przez One Money Mail Limited Sp. z o.o. - największą polską firmę w Wielkiej Brytanii zajmującą się przekazami pieniężnymi. Firma zajmuje się przelewami środków jedynie do Polski. Typ rozliczeń dostępny jest wyłącznie dla Klientów Banku.

  Jak przesłać środki pieniężne do Polski (w oddziale lub przez Internet):
  • rejestracja lub logowanie w Systemie Sami Swoi na terytorium Wielkiej Brytanii,
  • wybranie rodzaju przekazu (na konto złotówkowe lub na okaziciela),
  • podanie danych odbiorcy lub numer konta, na które mają zostać przesłane pieniądze,
  • wpłata środków w punkcie Sami Swoi lub zdeponowanie ich na koncie Sami Swoi.
  W przypadku przekazu na okaziciela pieniądze są do odbioru następnego dnia roboczego po godz. 11.00 w Banku.

  Pieniądze przesłane dla Klienta Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej na konto złotówkowe są do odbioru przy przekazie:
  • w trybie normalnym,  w ciągu 2 dni roboczych,
  • ekspresowym, następnego dnia roboczego,
  • LIVE, po upływie 10 minut.

  Środki otrzymane z zagranicy Bank wypłaca Klientowi w jednostce Banku lub też księguje na posiadany rachunek w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej, w zależności od dyspozycji Klienta lub jej braku.

  Dlaczego wybrać usługi firmy Sami Swoi?

  • największa polska sieć przekazów pieniężnych w UK,
  • szybki i bezpieczny przebieg transakcji,
  • bezpłatne powiadomienie SMS-em.

  pobrany plik 8