WŁADZE BANKU

Najwyższym organem Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej jest Zebranie Przedstawicieli, które wybiera Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd Banku.

Skład Rady Nadzorczej:
Przewodniczący - Barbara Sochacka
Zastępca Przewodniczącego - Bożena Chrząszcz
Sekretarz - Paweł Żurek
Członek - Ryszard Młyński
Członek - Marcin Maciaszek
Członek - Halina Śnieżek-Wilk
Członek - Tadeusz Kosman

Obecnie całokształtem działalności Banku kieruje Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu - Katarzyna Kołodziejczyk
Wiceprezes Zarządu - Artur Stec
Wiceprezes Zarządu - Damian Gądek