Misja i Wizja

Misja i wizja Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej została określona w „Strategii rozwoju”.

Misja 

Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych klientów rynku lokalnego i właścicieli Banku w warunkach bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku depozytów, a także aktywne oddziaływanie na rzecz rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego.

Wizja

Liczący się na rynku lokalnym Bank, zaspokajający potrzeby finansowe społeczności lokalnych i rozwijającego się biznesu.