Bank Zrzeszający

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej należy do Grupy BPS, którą tworzy 359 banków spółdzielczych z całej Polski oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. jako bank zrzeszający.

Więcej informacji o Grupie BPS i Banku BPS S.A. znajdą Państwo bezpośrednio na stronie: www.bankbps.pl