O Banku

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej działa na rynku usług finansowych od 1911 roku -  początkowo jako  Spółka Oszczędności i Pożyczek w Suchej. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 5 marca 1967r.

Bank zrzeszony jest w Grupie BPS, którą tworzą 359 zrzeszone Banki Spółdzielcze oraz dwa banki współpracujące. Stanowią one około 64% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju.
Głównymi klientami Banku są małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz klienci detaliczni.
 
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej jest członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 
Łączymy tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością oferując osobom fizycznym i przedsiębiorcom, tradycyjne i nowoczesne produkty bankowe, m.in. związane z bankowością elektroniczną oraz międzynarodowe karty płatnicze VISA i MasterCard.
  

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Piłsudskiego 5
NIP 552-00-00-440
REGON 000499956
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000140035
KOD SWIFT: POLUPLPR

Kursy walut

Kursy walut2018-12-07 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1505
1 USD3.6403
1 CHF3.6469
1 GBP4.6292
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej