Kredyt Mieszkaniowy - PROMOCJA

Spełnij swoje marzenia o posiadaniu własnego domu jednorodzinnego lub mieszkania

Nasze finansowanie przeznaczysz również na zakup działki budowlanej, a także na modernizację, rozbudowę, przebudowę lub wykańczanie istniejącego budynku.

Nasz Kredyt Mieszkaniowy na promocyjnych warunkach stwarza wiele możliwości

W okresie od 15.04.2022r. do 30.09.2022r.  oferujemy Kredyt Mieszkaniowy na promocyjnych warunkach:

• kwota kredytu od 50.000,00 PLN do 600.000,00 PLN,
• oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym WIBOR 3M + marża 1,85% z zastrzeżeniem, że do czasu dokonania wpisu pierwszej hipoteki na Bank lub/oraz do czasu kiedy kapitał pozostały do spłaty będzie wyższy niż 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie podwyższa się marżę o 1 p.p. w każdym z tych przypadków.
• okres kredytowania od 3 do 360 miesięcy.

Kredyt przeznaczony dla Klientów posiadających rachunek ROR wraz z bankowością elektroniczną oraz posiadających ubezpieczenie nieruchomości z oferty Banku, na której zostanie ustanowiona hipoteka.


Kredyt mieszkaniowy z okresowo stałą stopą procentową


W okresie od 01.08.2022r. do 30.09.2022r. oferujemy Kredyt Mieszkaniowy z okresowo stałą stopą na promocyjnych warunkach :
• kwota kredytu: od 50 000,00 PLN do 600 000,00 PLN.
• prowizja od kredytu: 0%.
• oprocentowanie kredytu  wynosi w okresie pierwszych 60 miesięcy od daty uruchomienia kredytu 9% w stosunku rocznym, po upływie 60 miesięcy od daty uruchomienia kredytu WIBOR 3M + marża 1,85% (stopa referencyjna + stała marża Banku) z zastrzeżeniem, że do czasu dokonania wpisu pierwszej hipoteki na Bank lub/oraz do czasu kiedy kapitał pozostały do spłaty będzie wyższy niż 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie podwyższa się oprocentowanie o 1 p.p. w każdym z tych przypadków.
• okres kredytowania od 3 do 360 miesięcy.

Kredyt udzielany z przeznaczeniem m.in. na:

• zakup działki budowlanej i budowę domu,
• zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
• inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym (budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego),

Kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić zakończenie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed ustalonymi w harmonogramie terminami.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu.


Podstawowe, obligatoryjne formy zabezpieczenia:


• weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
• hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania/ zabezpieczenie kredytu,
• cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wybierając Kredyt Mieszkaniowy zyskujesz:

szybką decyzję kredytową

dogodne warunki udzielenia kredytu

szeroki zakres kredytowania

karencję w spłacie kapitału

możliwość spełnienia marzeń

Przykład reprezentatywny kredytu mieszkaniowego Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej ustalony według stanu na dzień 1 kwietnia 2022 r. i przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wynosi 6,64%, przy uwzględnieniu następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 335.300,00 zł; okres kredytowania: 264 m-cy; kredyt wypłacany w 3 transzach (I transza wypłacona w dniu 30.04.2022 r. w wysokości 67 000,00 zł, II transza wypłacona w dniu 30.09.2022r. w wysokości 120.000,00 zł, III transza wypłacona w dniu 30.04.2023r. w wysokości 148.300,00 zł), 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału, stopa oprocentowania kredytu zmienna 6,12% w skali roku – wyliczona jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 4,27%) i marży Banku w wysokości 1,85% obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Łączna liczba rat: 264, w tym 12 pierwszych rat odsetkowych: pierwsza – 348,26 zł, druga – 337,02 zł, trzecia –  359,49 zł, czwarta i piąta – po 337,02 zł, szósta – 971,99 zł, siódma – 940,64 zł, ósma – 1.034,69 zł,  dziewiąta – 909,28 zł, dziesiąta – 877,93 zł, jedenasta – 971,99 zł, dwunasta – 1.799,05 zł,  kolejnych 251 rat  kapitałowo-odsetkowych równych: 2.369,14 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa: 1.534,74 zł. Całkowity koszt kredytu 278.102,26 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 270.113,26 zł; prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu 0,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 zł; opłata przygotowawcza 200,00 zł; koszt kontroli zabezpieczenia u Wnioskodawców przy wypłacie kredytu w 3 transzach 400,00 zł (4 inspekcje  kredytowanej nieruchomości – koszt każdej z nich to 100,00 zł); opłata za prowadzenie rachunku 10,00 zł miesięcznie (2.640,00 zł za cały okres kredytowania), koszt ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości na cały okres kredytowania 4.730,00 zł (przy założeniu rocznej składki 215,00 zł, koszt wyliczony na podstawie kalkulacji składki ubezpieczenia za pierwszy rok ubezpieczenia), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszt odpisu z księgi wieczystej 30,00 zł; wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych 200,00 zł; koszt wykreślenia hipoteki 100,00 zł; ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 613.402,26 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej zgodnie z procedurami Banku.Przykład reprezentatywny kredytu mieszkaniowego Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej z okresowo stałą stopą procentową ustalony według stanu na dzień 1 lipca 2022 r. i przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego kredytu mieszkaniowego jednorazowo wynosi 9,23% przy uwzględnieniu następujących założeń: całkowita kwota kredytu 382.500,00 zł, okres kredytowania: 268 miesięcy, wkład własny 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 9,00% w skali roku (oprocentowanie jest podwyższone o 1 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej), następnie oprocentowanie zmienne 8,70 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości 1,85%. Łączna liczba rat: 268, w tym 60 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych równych 3.316,46 zł, kolejnych 207 rat kapitałowo-odsetkowych równych 3.255,04 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa – 3.251,91 zł. Całkowity koszt kredytu 493.851,79 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 493.532,79 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu 0,00%, opłata przygotowawcza 200,00 zł, koszt kontroli zabezpieczenia dla wypłacanego kredytu jednorazowo 100,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszt odpisu zwykłego księgi wieczystej 30,00 zł, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych 200,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki 100,00 zł, ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości i ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 876.351,79 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej zgodnie z procedurami Banku.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Kalkulator

Grafika oferty

Dopasowujemy swoją ofertę do Twoich oczekiwań – korzystasz z wielu produktów finansowych, jak chcesz i kiedy chcesz.

Rachunki osobiste, karty debetowe, kredyty i depozyty – szeroka gama produktów finansowych dla Ciebie na atrakcyjnych warunkach. Zarządzaj szybko i płynnie za pomocą aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, telefonicznie lub w naszej placówce.

Korzystasz aktywnie z naszych produktów? Koszt obsługi jest jeszcze bardziej przystępny, a finansowanie uzyskujesz na preferencyjnych zasadach. Realizuj z nami swoje plany – kupuj online i zbliżeniowo. Inwestuj w siebie, w swój dom i biznes, a także w projekty eko i oszczędzaj. Sprawdź!

Skontaktuj się z nami icon_arrow_white
contact_banner

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty?

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

icon_message + 48 33 874 50 00