Kredyt Mieszkaniowy - PROMOCJA

Spełnij swoje marzenia o posiadaniu własnego domu jednorodzinnego lub mieszkania

Nasze finansowanie przeznaczysz również na zakup działki budowlanej, a także na modernizację, rozbudowę, przebudowę lub wykańczanie istniejącego budynku.

Nasz Kredyt Mieszkaniowy na promocyjnych warunkach stwarza wiele możliwości

W okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2021r.  oferujemy Kredyt Mieszkaniowy na promocyjnych warunkach:

• kwota kredytu od 50.000,00 PLN do 500.000,00 PLN,
• dla Klientów wybierających ubezpieczenie nieruchomości z oferty Banku oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym WIBOR 3M + marża 2,09%, prowizja 0%,
• dla Klientów nieposiadających ubezpieczenia nieruchomości z oferty Banku oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym WIBOR 3M + marża 2,25%, prowizja 1%,
• okres kredytowania od 3 do 360 miesięcy.


Kredyt udzielany z przeznaczeniem m.in. na:

• zakup działki budowlanej,
• zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
• inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym (budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego),

Kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić zakończenie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed ustalonymi w harmonogramie terminami.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu. Kredyt przeznaczony dla Klientów posiadających rachunek ROR wraz z bankowością elektroniczną w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej.


Podstawowe, obligatoryjne formy zabezpieczenia:


• weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
• hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania/ zabezpieczenie kredytu,
• cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wybierając Kredyt Mieszkaniowy zyskujesz:

szybką decyzję kredytową

dogodne warunki udzielenia kredytu

szeroki zakres kredytowania

karencję w spłacie kapitału

możliwość spełnienia marzeń

Przykład reprezentatywny kredytu mieszkaniowego ustalony według stanu na dzień 1 lutego 2021r. i przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:


Dla Klientów wybierających ubezpieczenie nieruchomości z oferty Banku: rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wynosi 2,65%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 243.000,00 zł, okres kredytowania: 275 m-cy, wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości, stopa oprocentowania kredytu zmienna 2,31% w skali roku – wyliczona jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,22%) i marży Banku w wysokości 2,09% obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Łączna liczba rat: 275. Wysokość miesięcznej raty (z wyłączeniem okresu karencji w spłacie kapitału, kiedy płatne są same odsetki) 1.180,09 zł, wysokość ostatniej raty 617,77 zł. Całkowity koszt kredytu 77.381,50 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 69.759,25 zł, opłata przygotowawcza 200,00 zł, przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu przy wypłacie kredytu w 3 transzach 300,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku 5,00 zł miesięcznie (1.375,00 zł za cały okres kredytowania), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł,  ubezpieczenie nieruchomości  5.728,25 zł za cały okres kredytowania). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszt odpisu z księgi wieczystej 30,00 zł, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych: 200,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki: 100,00 zł, ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz sporządzenia operatu szacunkowego, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 320.381,50 zł.


Dla Klientów nieposiadających ubezpieczenia nieruchomości z oferty Banku: rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wynosi 2,68%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 243.000,00 zł, okres kredytowania: 275 m-cy, wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości, stopa oprocentowania kredytu zmienna 2,47% w skali roku – wyliczona jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,22%) i marży Banku w wysokości 2,25% obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Łączna liczba rat: 275. Wysokość miesięcznej raty (z wyłączeniem okresu karencji w spłacie kapitału, kiedy płatne są same odsetki) 1.199,14 zł, wysokość ostatniej raty 631,60 zł. Całkowity koszt kredytu 79.293,00 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 74.969,00 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.430,00 zł, opłata przygotowawcza 200,00 zł, przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu przy wypłacie kredytu w 3 transzach 300,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku 5,00 zł miesięcznie (1.375,00 zł za cały okres kredytowania), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszt odpisu z księgi wieczystej 30,00 zł, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych: 200,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki: 100,00 zł, ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości i ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz sporządzenia operatu szacunkowego, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 322.293,00 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej zgodnie z procedurami Banku.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Kalkulator

Grafika oferty

Dopasowujemy swoją ofertę do Twoich oczekiwań – korzystasz z wielu produktów finansowych, jak chcesz i kiedy chcesz.

Rachunki osobiste, karty debetowe, kredyty i depozyty – szeroka gama produktów finansowych dla Ciebie na atrakcyjnych warunkach. Zarządzaj szybko i płynnie za pomocą aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, telefonicznie lub w naszej placówce.

Korzystasz aktywnie z naszych produktów? Koszt obsługi jest jeszcze bardziej przystępny, a finansowanie uzyskujesz na preferencyjnych zasadach. Realizuj z nami swoje plany – kupuj online i zbliżeniowo. Inwestuj w siebie, w swój dom i biznes, a także w projekty eko i oszczędzaj. Sprawdź!

Skontaktuj się z nami icon_arrow_white
contact_banner

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty?

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

icon_message + 48 33 874 50 00