Kredyt Mieszkaniowy

Nie czekaj, aż marzenia o własnym domu spełnią się same!

Skorzystaj z Kredytu mieszkaniowego i zamieszkaj u siebie!

Kredyt hipoteczny - Kredyt mieszkaniowy:

• minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10.000 PLN,
• maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy oraz wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia,
• oprocentowany według zmiennej stopy procentowej (stawka WIBOR 3M + marża Banku),
• okres kredytowania od 1 roku do 30 lat (z wyłączeniem kredytu mieszkaniowego na zakup działki budowlanej w przypadku, którego okres kredytowania wynosi od 1 do 15 lat),
udzielany z przeznaczeniem m.in. na: zakup działki budowlanej, zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym (budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego),
• kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić zakończenie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu,
• Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed ustalonymi w harmonogramie terminami,
• w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu.Podstawowe, obligatoryjne formy zabezpieczenia:


• weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
• hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania/ zabezpieczenie kredytu,
• cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wybierając Kredyt mieszkaniowy zyskujesz:


• minimum formalności,
• szybką decyzję kredytową,
• dogodne warunki udzielenia kredytu,
• szeroki zakres kredytowania,
• karencję w spłacie kapitału,
• możliwość spełnienia marzeń.

Przykład reprezentatywny Kredytu mieszkaniowego

Przykład reprezentatywny kredytu mieszkaniowego ustalony według stanu na dzień 16 listopada 2020r. i przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wynosi 4,06%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 292.000,00 zł, okres kredytowania: 256 m-cy, wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości, stopa oprocentowania kredytu zmienna 3,74% w skali roku – wyliczona jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,24%) i marży Banku w wysokości 3,5% obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Łączna liczba rat: 256. Całkowity koszt kredytu 136.488,43 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 130.129,43 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.840,00 zł, opłata przygotowawcza 200,00 zł, przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu przy wypłacie kredytu w 3 transzach 300,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszt odpisu z księgi wieczystej 30,00 zł, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych: 200,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki: 100,00 zł, ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości i ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz sporządzenia operatu szacunkowego, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 428.488,43 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej zgodnie z procedurami Banku.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Kalkulator

Grafika oferty

Dopasowujemy swoją ofertę do Twoich oczekiwań – korzystasz z wielu produktów finansowych, jak chcesz i kiedy chcesz.

Rachunki osobiste, karty debetowe, kredyty i depozyty – szeroka gama produktów finansowych dla Ciebie na atrakcyjnych warunkach. Zarządzaj szybko i płynnie za pomocą aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, telefonicznie lub w naszej placówce.

Korzystasz aktywnie z naszych produktów? Koszt obsługi jest jeszcze bardziej przystępny, a finansowanie uzyskujesz na preferencyjnych zasadach. Realizuj z nami swoje plany – kupuj online i zbliżeniowo. Inwestuj w siebie, w swój dom i biznes, a także w projekty eko i oszczędzaj. Sprawdź!

Skontaktuj się z nami icon_arrow_white
contact_banner

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty?

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

icon_message + 48 33 874 50 00