Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Zarówno Klienci Banku jak i osoby niebędące klientami Banku mają możliwość zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów osobistych takich jak:

 • dowód osobisty*,
 • tymczasowy dowód osobisty*,
 • prawo jazdy,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • dowód rejestracyjny,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska.

*W przypadku utraty dowodu osobistego i braku paszportu lub prawa jazdy, fakt ten należy zgłosić do urzędu gminy/miasta w celu wydania zaświadczenia o utracie dowodu osobistego, którym można się posłużyć w Banku, w celach identyfikacyjnych.

Kolejność postępowania:

 1. zastrzeżenie w bankowym Systemie Dokumenty Zastrzeżone (w swoim banku lub jakimkolwiek innym banku przyjmującym zastrzeżenia, także od osób niebędących jego klientami),
 2. powiadomienie Policji (w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży),
 3. zawiadomienie najbliższego organu gminy/miasta, powiatu, placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu.

zastrzezone