Kredyt Mieszkaniowy - PROMOCJA

 •  Nie czekaj aż marzenia o własnym domu spełnią się same!
  Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego i zamieszkaj u siebie!


  W okresie od 01.02.2021r. do 30.06.2021r.  Bank oferuje Kredyt Mieszkaniowy  na promocyjnych warunkach:

   

  • kwota kredytu od 50.000,00 PLN do 500.000,00 PLN,
  • dla Klientów wybierających ubezpieczenie nieruchomości z oferty Banku oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym WIBOR 3M + marża 2,09%, prowizja 0%,
  • dla Klientów nieposiadających ubezpieczenia nieruchomości z oferty Banku oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym WIBOR 3M + marża 2,25%, prowizja 1%,
  • okres kredytowania od 3 do 360 miesięcy,
  • udzielany z przeznaczeniem m.in. na: zakup działki budowlanej, zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym (budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego),
  • kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić zakończenie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu,
  • Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed ustalonymi w harmonogramie terminami,
  • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu,
  • kredyt przeznaczony dla Klientów posiadających rachunek ROR wraz z bankowością elektroniczną w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej.

  Podstawowe, obligatoryjne formy zabezpieczenia:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania/ zabezpieczenie kredytu,
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

  Wybierając Kredyt Mieszkaniowy zyskujesz:

  • szybką decyzję kredytową,
  • dogodne warunki udzielenia kredytu,
  • szeroki zakres kredytowania,
  • karencję w spłacie kapitału,
  • możliwość spełnienia marzeń.

  Przykład reprezentatywny kredytu mieszkaniowego ustalony według stanu na dzień 1 lutego  2021r. i przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

  Dla Klientów wybierających ubezpieczenie nieruchomości z oferty Banku: rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wynosi 2,65%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 243.000,00 zł, okres kredytowania: 275 m-cy, wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości, stopa oprocentowania kredytu zmienna 2,31% w skali roku – wyliczona jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,22%) i marży Banku w wysokości 2,09% obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Łączna liczba rat: 275. Wysokość miesięcznej raty (z wyłączeniem okresu karencji w spłacie kapitału, kiedy płatne są same odsetki) 1.180,09 zł, wysokość ostatniej raty 617,77 zł. Całkowity koszt kredytu 77.381,50 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 69.759,25 zł, opłata przygotowawcza 200,00 zł, przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu przy wypłacie kredytu w 3 transzach 300,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku 5,00 zł miesięcznie (1.375,00 zł za cały okres kredytowania), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł,  ubezpieczenie nieruchomości  5.728,25 zł za cały okres kredytowania). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszt odpisu z księgi wieczystej 30,00 zł, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych: 200,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki: 100,00 zł, ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz sporządzenia operatu szacunkowego, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 320.381,50 zł.

  Dla Klientów nieposiadających ubezpieczenia nieruchomości z oferty Banku: rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wynosi 2,68%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 243.000,00 zł, okres kredytowania: 275 m-cy, wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości, stopa oprocentowania kredytu zmienna 2,47% w skali roku – wyliczona jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,22%) i marży Banku w wysokości 2,25% obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Łączna liczba rat: 275. Wysokość miesięcznej raty (z wyłączeniem okresu karencji w spłacie kapitału, kiedy płatne są same odsetki) 1.199,14 zł, wysokość ostatniej raty 631,60 zł. Całkowity koszt kredytu 79.293,00 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 74.969,00 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.430,00 zł, opłata przygotowawcza 200,00 zł, przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu przy wypłacie kredytu w 3 transzach 300,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku 5,00 zł miesięcznie (1.375,00 zł za cały okres kredytowania), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszt odpisu z księgi wieczystej 30,00 zł, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych: 200,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki: 100,00 zł, ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości i ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz sporządzenia operatu szacunkowego, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 322.293,00 zł.

   

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej zgodnie z procedurami Banku.

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

   


   

   

   

 • Osobiście
  w placówce
  Kontakt
  telefoniczny
  Kontakt
  przez www

  Zapraszamy do naszych placówek!

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty

  Skontaktuj się z naszym doradcą

  Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem:

  + 48 33 874 50 00

  Skontaktuj się z nami:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.