Kredyt Mieszkaniowy - PROMOCJA

Korzyści

Nie czekaj aż marzenia o własnym domu spełnią się same!
Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego i zamieszkaj u siebie!

W okresie od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.  Bank oferuje Kredyt Mieszkaniowy  na promocyjnych warunkach:

 • kwota kredytu od 50.000,00 PLN do 400.000,00 PLN,
 • oprocentowany według zmiennej stopy procentowej (stawka WIBOR 3M + marża Banku  1,89% stała w całym okresie kredytowania),
 • okres kredytowania od 3 do 360 miesięcy,
 • udzielany z przeznaczeniem m.in. na: zakup działki budowlanej, zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym (budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego),
 • kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić zakończenie inwestycji w ciągu 24 miesięcy od daty uruchomienia kredytu lub jego ostatniej transzy,
 • Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed ustalonymi w harmonogramie terminami,
 • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu.

Podstawowe, obligatoryjne formy zabezpieczenia:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania/ zabezpieczenie kredytu,
 • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wybierając Kredyt Mieszkaniowy zyskujesz:

 • minimum formalności,
 • szybką decyzję kredytową,
 • dogodne warunki udzielenia kredytu,
 • szeroki zakres kredytowania,
 • karencję w spłacie kapitału,
 • możliwość spełnienia marzeń.

Przykład reprezentatywny kredytu mieszkaniowego ustalony według stanu na dzień 1 września  2018r. i przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wynosi 3,84%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 245.000,00 zł, okres kredytowania: 232 m-ce, wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości, stopa oprocentowania kredytu zmienna 3,59% w skali roku – wyliczona jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,70%) i marży Banku w wysokości 1,89%. Łączna liczba rat: 232, w tym 231 równych rat po 1.466,21 zł, ostatnia rata 1.465,25 zł. Całkowity koszt kredytu 99.043,76 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 95.159,76 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,5% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.675,00 zł, opłata przygotowawcza 100,00 zł, koszt kontroli zabezpieczenia u Wnioskodawców przed udzieleniem kredytu mieszkaniowego 60,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł, opłata za zwolnienie hipoteki po spłacie kredytu 30,00 zł). Obligatoryjne jest ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania/zabezpieczenia – koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł; koszt wykreślenia hipoteki: 150,00 zł (koszty niewliczone do RRSO). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz sporządzenia operatu szacunkowego, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 344.043,76 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej zgodnie z procedurami Banku.

Kalkulator

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny
Kontakt
przez www

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Placówki i bankomaty

Skontaktuj się z naszym doradcą

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem:

+ 48 33 874 50 00

Skontaktuj się z nami:

sekretariat@bssucha.pl

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1588
1 USD3.6377
1 CHF3.6565
1 GBP4.6170
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej