Kredyt Mieszkaniowy - PROMOCJA

 • Nie czekaj aż marzenia o własnym domu spełnią się same!
  Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego i zamieszkaj u siebie!

  W okresie od 01.06.2020r. do 31.12.2020r.  Bank oferuje Kredyt Mieszkaniowy  na promocyjnych warunkach:

  • kwota kredytu od 50.000,00 PLN do 400.000,00 PLN,
  • oprocentowany według zmiennej stopy procentowej (stawka WIBOR 3M + 2,5 p.p. marża Banku),
  • okres kredytowania od 3 do 360 miesięcy,
  • udzielany z przeznaczeniem m.in. na: zakup działki budowlanej, zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym (budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego),
  • kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić zakończenie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu,
  • Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed ustalonymi w harmonogramie terminami,
  • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu,
  • kredyt przeznaczony dla Klientów posiadających rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej

  Podstawowe, obligatoryjne formy zabezpieczenia:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania/ zabezpieczenie kredytu,
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

  Wybierając Kredyt Mieszkaniowy zyskujesz:

  • minimum formalności,
  • szybką decyzję kredytową,
  • dogodne warunki udzielenia kredytu,
  • szeroki zakres kredytowania,
  • karencję w spłacie kapitału,
  • możliwość spełnienia marzeń.

  PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY  - KREDYT MIESZKANIOWY PROMOCYJNY

  Przykład reprezentatywny kredytu mieszkaniowego ustalony według stanu na dzień 15 czerwca  2020r. i przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wynosi 4,51%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 221.800,00 zł, okres kredytowania: 243 m-ce, wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości, stopa oprocentowania kredytu zmienna 4,12% w skali roku – wyliczona jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,62%) i marży Banku w wysokości 2,5% obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Łączna liczba rat: 243. Całkowity koszt kredytu 108.983.77 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 103.542,77 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,5% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.327,00zł, opłata przygotowawcza 200,00 zł, przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu przy wypłacie kredytu w 3 transzach 300,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku 5,00 zł miesięcznie (1.215,00 zł za cały okres kredytowania), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł, koszt odpisu z księgi wieczystej 30,00 zł, opłata za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu hipoteki  po spłacie kredytu 50,00 zł, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych: 200,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki: 100,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości i ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz sporządzenia operatu szacunkowego, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 330.783.77 zł.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej zgodnie z procedurami Banku.

 • Osobiście
  w placówce
  Kontakt
  telefoniczny
  Kontakt
  przez www

  Zapraszamy do naszych placówek!

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty

  Skontaktuj się z naszym doradcą

  Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem:

  + 48 33 874 50 00

  Skontaktuj się z nami:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.