VISA Euro Debetowa

Korzyści

Karta debetowa VISA Euro
wydawana jest do rachunków bankowych dla osób fizycznych w walucie euro

Karta VISA Euro:

 • zapewnia stały dostęp do środków zgromadzonych na rachunku walutowym w euro
 • umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na tym rachunku bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • umożliwia ustanowienie indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
 • pozwala na sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomatach świadczących powyższe usługi
 • kartą VISA Euro można także dokonywać transakcji w internecie

Korzyści z posługiwania się Kartą:

 • komfort - stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie trzeba odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
 • bezpieczeństwo - unikanie noszenia przy sobie pieniędzy, narażając je tym samym na utratę,
 • wygoda - stały dostęp do środków na rachunku, dzięki akceptacji karty w wielu bankomatach i placówek handlowo-usługowych na całym świecie oraz w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA
 • szybkość transakcji - rozliczania transakcji w trybie on-line (w czasie rzeczywistym), pozwalające uzyskać informację o aktualnym saldzie rachunku bezpośrednio po wykonaniu operacji

Podstawowe opłaty

 • Wydanie nowej karty - 0 zł
 • Wznowienie karty - 0 zł
 • Opłata za użytkowanie karty - 0 zł miesięcznie
 • Transakcje bezgotówkowe - 0 zł
 • Transakcje gotówkowe w bankomatach: Zrzeszenia Banku BPS S.A. i SGB-Banku S.A., Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Planet cash4you - 0 zł od transakcji
 • Transakcje gotówkowe w pozostałych bankomatach w kraju - 5 zł od transakcji

Zastrzeżenie karty

Użytkownik karty może dokonać zastrzeżenia karty:

 • telefonicznie* w Contact Center Banku (tel.: +48862155050 lub +48225395050, +48801321456 - całodobowo),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA lub MasterCard,
 • osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub Mastercard.

*Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Zastrzega się kartę:

 • w przypadku kradzieży lub utraty, gdy jesteśmy pewni, że nie znajdziemy karty,
 • karta zastrzeżona nie może być już użytkowana, nawet po jej odnalezieniu,
 • w miejsce karty zastrzeżonej, na wniosek Użytkownika karty, Bank wydaje nową kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN.

Użytkownik karty może dokonać czasowej blokady karty:

 • osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub Mastercard.

Czasowo blokuje się kartę:

 • w przypadku jej utraty w bezpiecznym miejscu i spodziewa się jej odnalezienia,
 • po odnalezieniu karty czasowo zablokowanej można ją dalej użytkować, należy jednak osobiście odblokować kartę w jednostce Banku,
 • jeśli karta nie zostanie znaleziona, Klient może złożyć wniosek o wydanie nowej karty,
 • jeżeli Posiadacz rachunku w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia czasowego zablokowania karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przejdzie w stan blokady stałej.

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny
Kontakt
przez www

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Placówki i bankomaty

Skontaktuj się z naszym doradcą

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem:

+ 48 33 874 50 00

Skontaktuj się z nami:

sekretariat@bssucha.pl

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej