Czasowa blokada, zastrzeżenie karty płatniczej

Użytkownik karty może dokonać zastrzeżenia karty:

 • telefonicznie* w Contact Center Banku (tel.: +48862155050 lub +48225395050, +48801321456 - całodobowo),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA lub MasterCard,
 • osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub Mastercard.

*Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Zastrzega się kartę:

 • w przypadku kradzieży lub utraty, gdy jesteśmy pewni, że nie znajdziemy karty,
 • karta zastrzeżona nie może być już użytkowana, nawet po jej odnalezieniu,
 • w miejsce karty zastrzeżonej, na wniosek Użytkownika karty, Bank wydaje nową kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN.

Użytkownik karty może dokonać czasowej blokady karty:

 • osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub Mastercard.

Czasowo blokuje się kartę:

 • w przypadku jej utraty w bezpiecznym miejscu i spodziewa się jej odnalezienia,
 • po odnalezieniu karty czasowo zablokowanej można ją dalej użytkować, należy jednak osobiście odblokować kartę w jednostce Banku,
 • jeśli karta nie zostanie znaleziona, Klient może złożyć wniosek o wydanie nowej karty,
 • jeżeli Posiadacz rachunku w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia czasowego zablokowania karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przejdzie w stan blokady stałej.