Centralna informacja o rachunkach bankowych

  • Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.
  • Osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku albo poszukująca własnych rachunków, aby uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i SKOK-ów, może złożyć jeden wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u działającym w Polsce.
  • Centralna informacja działa w ramach systemu Ognivo, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Lista uczestników Centralnej informacji

Więcej szczegółów

Schemat