Blokowanie / odblokowanie dostępu do bankowosci internetowej

Blokowanie dostępu do bankowości internetowej nastpuje poprzez:

  • trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła,
  • telefonicznie,
  • osobiście w jednostce Banku,
  • wysłanie wiadomości SMS z numeru telefonu, na który przesyłane są kody do autoryzacji transakcji (o treści bi#identyfikator na numer +48 509 679 602),
  • wysłanie wiadomości SMS z dowolnego numeru telefonu (o treści bi#identyfikator#PESEL na numer +48 509 679 602).

Odblokowanie dostępu do bankowości internetowej:

  • osobiście w jednostce Banku – w przypadku zablokowania przez wiadomość SMS,
  • osobiście w jednostce Banku lub telefonicznie – gdy zablokowano dostęp poprzez błędne podanie hasła.